DISSENY DE MAQUINÀRIA

 

TAULES DE DESAPILAT DE XAPA FIXES


Disseny de taules fixes, amb braços de separació magnètics, per a l'alimentació de xapes en línies de premses d'estampació amb càrrega robotitzada.