DISSENY DE MAQUINÀRIA

 

BANYS DE REFREDAMENT EN CONTINU PER A PERFIL DE CAUTXÚ

 


Disseny de diversos banys de refredament i assecat en continu per a perfils vulcanitzats de cautxú.

Construïts íntegrament en acer inoxidable, consten d'una estructura en forma de canal amb tapes abatibles, a la qual hi ha instal·lat un grup de refredament per ruixat i immersió, amb circuit tancat d'aigua i intercanviador de calor i diverses etapes d'assecat mitjançant raig d'aire, generat per mediació d'una turbina de gran cabal i per filtres de raig pla a alta pressió.