DISSENY DE MAQUINÀRIA

 

CILINDRES HIDRÀULICS ESPECIALS


Disseny de cilindres hidràulics per a aplicacions especials, partint d'unes especificacions o funcions específiques i desenvolupant tant el seu disseny mecànic estructural, especejaments, estudi de processos productius i materials específics com la selecció de empaquetadures, juntes, etc.

 

 

Cilindres hidràulics Ø int. 600 mm / carrera 1 metre P. treball 250 bars 

 

 


(clickeu a la imatge per a ampliar)

Cilindre hidràulic Ø int. 140 mm / carrera 60 mm / P. treball 315 bars amb topalls interns mecànics regulables per eix.