DISSENY DE MAQUINÀRIA

 

TALLADORA DE PERFILS


Disseny d'una serra de disc destinada a realitzar el tall, intercalada en el procés d'una línia, de perfils de cautxú extrusionat amb ànima metàl·lica.

La baixada i elevació del disc, així com la rotació d'aquest, es realitza per mediació de motors elèctrics.

Compta també amb un sistema d'alimentació que permet realitzar l'operació de tall sense interferir en la velocitat constant de procés de la línia.

A més, disposa d'una taula de sortida, amb cinta transportadora d'acompanyament i expulsió per aire, per a la recepció i acumulació dels perfils tallats.