DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA

 

ENFARDADORES AUTOMÀTIQUES
DE PLAT GIRATORI


Màquines automàtiques per a l’enfardat de càrregues sobre palets per mediació de film de polietilè estirable.

Desenvolupades en diferents configuracions, amb dimensions diferents, compten en general amb:

1. Camí de corrons muntat sobre el plat giratori.
2. Columna sobre la qual discorre el carro portabobines,
amb sistema de preestiratge del film.
3. Pinça de subjecció del film entre operacions.
4. Sistema de tall del film.
5. Sistema de soldadura tèrmica després del tall.
6. Premsor superior per a subjecció de càrregues inestables.

1. Semiautomàtiques de plat giratori.
2. Automàtiques de plat giratori.
3. Automàtiques de braç rotatiu.
4. Dispositiu per a la cobertura superior de les càrregues paletitzades.