DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA

 

ENFARDADORES SEMIAUTOMÀTIQUES
DE PLAT GIRATORI


Màquines senzilles i econòmiques per l’enfardat de càrregues sobre palets per mediació de film de polietilè estirable.

S'han desenvolupat diversos models que van des de les més senzilles, on el carro portabobines únicament està contrapesat i és l'operari qui ho fa lliscar en vertical per a aconseguir l’enfardat desitjat, fins d’altres on el procés és programat electrònicament i l'operador únicament enganxa i talla el film a l'inici i final del treball amb un palet.