DISSENY DE MAQUINÀRIA

 

GAMMA DE ACTUADORS PER A VÀLVULES


Estudi d'una gamma d’actuadors mecatrònics per a vàlvules de procés i disseny complet d'un primer grup de dispositius, basats en una mateixa grandària constructiva, però amb diversos rangs d'especificacions tècniques i prestacions distintes.

La seva part mecànica està integrada bàsicament per un petit reductor de velocitat que aporta una altíssima relació de transmissió, variable segons el tren d'engranatges escollit, per a adaptar-se amb una mateixa estructura a diferents parells i velocitats d'accionament.

Electrònicament s'ha desenvolupat un circuit que pot ser alimentat a diferents tensions, tant en corrent contínua com alterna, realitzant un control continu de l'alimentació del motor i de les diferents posicions d'obertura de la vàlvula sense la utilització de finals de carrera mecànics. A més, permet una programació de les posicions per aprenentatge dels punts consignats i genera sortides per relè de les posicions obtingudes, sobrecàrregues, etc.