DISSENY DE MAQUINÀRIA

 

GAMMA D'ARMARIS PER A LABORATORI


Disseny i optimització d'una gamma d'armaris, amb sistema de filtració, per a l'emmagatzematge de reactius en laboratoris.

Són una ampliació de la gamma de vitrines i, recollint els mateixos conceptes aplicats per al projecte d'aquestes, conten amb elements que s'empren conjuntament.