DISSENY DE MAQUINÀRIA

 

GAMMA DE VITRINES PER A LABORATORI


Disseny i optimització d'una gamma de vitrines d'aspiració de gasos, amb sistemes de filtració de diferents tipus, per a laboratoris.

S'han desenvolupat per a ser construïdes en xapa fina, emprant el tall per làser o punxonat i plegat mitjançant màquines CNC, aplicant un concepte modular a la gamma, que possibilita l'aprofitament màxim dels elements comuns.

Igualment s'han explotat les tecnologies productives indicades per a reduir al màxim tant les operacions mecanitzades com les manuals de soldadura, acabat i acoblament final.

El projecte abasta des del concepte estètic fins al desenvolupament final, en fitxers exportats a format .dxf per al tall pla de totes i cadascuna de les peces involucrades, plànols de mecanitzat, selecció d'elements comercials, etc.