DISSENY DE MAQUINÀRIA

 

FORN DE XOC


Disseny d'un forn d'aire calent per al treball en una línia de producció de perfils extrusionats de cautxú.

Té una turbina per a la impulsió de l'aire calent en circuit tancat i cremador de gas per a l'elevació de la temperatura.

A l'entrada disposa d'una cinta transportadora i pel seu interior el perfil discorre recolzat sobre corrons motoritzats, tot això adaptat per al treball en condicions d'alta temperatura.

És significatiu també el treball realitzat pel que fa a l'aïllament tèrmic de la màquina, havent de complir-se tant criteris de rendiment com de seguretat i salut en el contacte dels operaris amb els dispositius externs.