DISSENY DE MAQUINÀRIA

MÀQUINA MASSISSADORA DE PLAQUES


Disseny de màquina especialment dissenyada per al massissat de seccions en plaques buides de formigó pretensat. Aquestes zones fan que, després de tallar la placa pel lloc processat, els orificis interns quedin tapats als extrems.

És una màquina autopropulsada, destinada al seu desplaçament sobre rails que conta amb:


• Accionament hidràulic de la translació.
• Tremuja per a la càrrega de formigó fresc i dosificació del material.
• Premsa hidràulica destinada a executar l'operació de massissat.
• Placa premsora central amb accionament mitjançant gats
electromecànics.
• Premsors laterals hidràulics.
• Enrotllador de mànega d'alimentació elèctrica.
• …