PRESENTACIÓ

ERMO INGENIERIA, S.L. ERMO INGENIERIA, S.L. va ser fundada com caldereria el 1987 i va iniciar la seva activitat a l'àmbit de la fabricació i reparació de maquinària específica destinada, en un principi, a l'emmagatzemament, transport i dosificació d'àrids, incorporant al procès industrial, en poc temps, el disseny propi dels elements que es fabricaven.

Posteriorment, i sense oblidar els seus orígens, la major part de la nostra activitat es va anar centrant en altres dues línies de treball:
 


- La construcció d'elements de planxisteria, caldereria i estructures metàliques, com empresa subcontratada.

- L'execució completa de projectes de maquinària industrial, des del concepte, passant per la fabricació, fins el moment de posar-els en funcionament.

A l'actualitat, i com a resultat del profund canvi estructural que vam portar a terme durant el darrer exercici, hem centrat la nostra activitat a l'enginyeria i el disseny industrial.

Projectes realitzats

És en aquest camp que us oferim els nostres serveis, creient profundament que estem en condicions d'aportar una sèrie de valors que us poden ser d'interés.