DISSENY DE WEBS

Donem a conèixer la seva empresa i els seus productes a la xarxa mundial d’internet,
generant noves oportunitats de negoci.

Disseny de webs: (faci click aquí per a veure exemples)
 • Paquet bàsic:

Pàgina principal, fins a 6 pàgines addicionals, formulari de contacte, obertura de comptes de correu electrònic i newsletter de presentació.

 • Paquet complet:

Pàgina principal, fins a 6 pàgines addicionals, formulari de contacte, obertura de comptes de correu electrònic, newsletter de presentació i mapa de localització.

 • Extres:

  Es poden incorporar altres elements, com comptadors, disseny gràfic, imatges mòbils, etc. prèviament pactats amb el client.

Traducció:
 • Traducció de la web a 3 idiomes: català, anglès, francès (si necessita cap altre idioma, no dubti en consultar-nos).
 • Traducció de newsletters informatives o publicitàries als mateixos idiomes.
Difusió de la nova web:
 • Introducció i difusió a buscadors i portals especialitzats.

La difusió d'una URL és bàsica perquè pugui complir el seu objectiu d'aparador davant de la resta del món. Una de les tasques obligades per fer efectiva aquesta finalitat és la introducció de l'adreça web al màxim nombre de buscadors i portals especialitzats en el sector que es tracti.

 • Tramesa de newsletters informativas i publicitàries:

Un mètode molt efectiu per donar difusió als serveis oferts per una empresa és la tramesa periòdica de newsletters informatives.

 • Newsletters:

Confecció de newsletters (publicitat, felicitacions de Nadal, avís de tancament per vacances...), per tal que el client les pugui enviar a les adreces que consideri oportú.

Manteniment bàsic:
 • Aquest manteniment inclou una garantia de funcionament (enllaços que no funcionen, errades de text, etc.) i les reparacions d'incidències que no hagin estat ocasionades per la negligència del client en manipular aspectes que desconeix.
Actualització:
 • Un cop la web és publicada, convindrà que l'anem actualitzant a mida que vagi evolucionant l'oferta i organització de la nostra empresa, perquè no podem donar al client una imatge d'abandó, ja que deixaria de confiar en els nostres productes i serveis.
 • En aquest cas es farà una valoració i un pressupost personalitzat adequat a les circumstàncies del client.
Remodelació de la web per necessitats d'ampliació:
 • Les empreses són llocs dinàmics que van evolucionant amb els va i véns del mercat, per tant al cap de cert temps és possible que la mera actualització de la nostra web ja no sigui suficient per donar una imatge fidel de la nostra institució, llavors es fa necessari remodelar i redissenyar tota la web en base a les noves premises que regeixen la companyia.
 • En aquest cas es farà una valoració i un pressupost personalitzat adequat a les circumstàncies del client.