SERVEIS

La col·laboració es pot portar a terme als següents nivells, adaptant-nos sempre a les necessitats específiques dels nostres clients per a cadascun dels projectes:

 • Disseny de maquinària en general, abastant totes les àrees tecnològiques involucrades (mecànica, pneumàtica, hidràulica, electricitat y electrònica). Disposem d'estacions CAD y llicències d'AUTOCAD® i SolidWorks®.
 • Gestió i supervisió dels projectes realitzats.
 • Fabricació íntegra dels productes, amb lliurament de claus en ma, ja sigui mitjançant entre els nostres clients i els seus subministradors habituals, ja sigui incorporant la nostra pròpia cartera de proveïdors.
 • Càlculs estructurals per elements finits mitjançant COSMOS-m®.
 • Estudis i optimizació de sèries i famílies de màquines.
 • Creació de biblioteques CAD d'elements estandaritzats, tant en 2D com 3D.
 • Animacions en 3D per a presentacions, manuals d’instruccions i catàlegs digitals, pàgines web...
 • Automatització de màquines.
 • Adequació de màquines en matèria de seguretat.
 • Elaboració d'Expedients Tècnics per al marcat CE.
 • Confecció de Manuals d'Instruccions (format imprès i digital).
 • Disseny gràfic i multimèdia (catàlegs, cartells...)
 • Disseny de pàgines web. Consulti les nostres tarifes. 
 • Construcció d’estructures.
 • Desenvolupament de caldereria i planxisteria.
 • Estudis tècnics.