PROJECTES REALITZATS

DISSENY DE MAQUINÀRIA

Disseny i construcció de maquinària en general, abastant totes les àrees tecnològiques involucrades (mecànica, pneumàtica, hidràulica, electricitat i electrònica). Disposem d'estacions CAD y llicències d'AUTOCAD® i SolidWorks.

 

MÀQUINA MASSISSADORA DE PLAQUES

 

TAULES DE DESAPILAT DE XAPA FIXES

 

TAULES DE DESAPILAT DE XAPA MÒBILS

 

GAMMA DE VITRINES PER A LABORATORI

 

GAMMA D'ARMARIS PER A LABORATORI

 

BANYS DE REFREDAMENT EN CONTINU
PER A PERFIL DE CAUTXÚ

 

CARROS D'ARROSSEGAMENT DE PERFILS EXTRUSIONATS DE CAUTXÚ

 

TALLADORA DE PERFILS

 

FORN DE XOC

 

FORN D'INFRAROJOS

 

ENFARDADORA DE BRAÇ ROTATIU

 

GAMMA DE ACTUADORS PER A VÀLVULES

 

CILINDRES HIDRÀULICS ESPECIALS

 

   
   
 
DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA

 

   

ENFARDADORES SEMIAUTOMÀTIQUES
DE PLAT GIRATORI

 

ENFARDADORES AUTOMÀTIQUES
DE PLAT GIRATORI

 

 

MÀQUINA PER A LA COBERTURA SUPERIOR
DE CÀRREGUES PALETITZADES

 

 

CAMINS DE CORRONS

 

 

CAMÍ DE CORRONS AMB DESVIADOR DE PRODUCTE

 

TRANSPORT DE CADENES PER A PALETS

 

ELEVADOR DE PALETS

 

CINTA TRANSPORTADORA ESPECIAL

 

ALIMENTADORS DE BANDES

 

MÀQUINA PER A OMPLIR FILTRES

 

SETÈ EIX ROTACIONAL PER A ROBOT

 

 

IMANT PNEUMÀTIC RETRÀCTIL

 

 

CARREGADOR DE TUBS PAS A PAS

 

 

DESCARREGADOR PESAT
PER A TORN DE REPULSAT

 

 

DESCARREGADOR LLEUGER
PER A TORN DE REPULSAT

 

 

MÀQUINA DE PELAT DE CEBES

 

 

BANC DE PROVES PER A ACTUADORS

 

 

MAQUINÀRIA PER A LA XAPA: CISALLES

 

 

MAQUINÀRIA PER A LA XAPA: PLEGADORES

 

 

MAQUINÀRIA PER A LA XAPA:
CORBADORES DE PERFILS 

MAQUINÀRIA PER A LA XAPA:
CILINDRES CORBADORS

 

 

DISPOSITIU RETRÀCTIL PER A
RECOLÇAMENT DE XAPES EN CISALLES

 

 

MÀQUINA PER A PINTAT DE BIDONS DE CARTRÓ

 

 

MAGATZEM AUTOMÀTIC
PER A PAQUETS DE XAPES

 

 

CAMPANA D’INSONORITZACIÓ
PER A MÀQUINA DESBARBADORA

 

 

SITGES PER A ÀRIDS I POLS

 

 

CARGOLS SENSE-FI

 

 

COMPORTES PER A DEPURADORES

 

 

CARGOL DESARENADOR

 

 

PONT DESARENADOR

 

 

PONT DECANTADOR

 

 

BOCA AMB TRAPA PER A BUIDATGE D’ÀRIDS

 

 

BÀSCULA D'AIGUA